Meer oor Modkats

Motivering om die materiaal te gebruik

Waarom behoort ons gemeente die Modkats-programme te gebruik?

Modkats bestaan alreeds vanaf 2004. Daar is talle gemeentes in Suid-Afrika wat al van die programme gebruik gemaak het en wat nogsteeds dit gebruik.

Daar is vandag heelwat Sondagskoolmateriaal in Afrikaans. Modkats kan daarop aanspraak maak dat ons eietydse, relevante en Bybelgetroue inhoud voorsien vir die praktiese geloofs- en lewensvorming van kinders, jongmense en families.

photodune-207945-modern-family-enjoying-themselves-on-bed-m(1)

Al die programme, vanaf Voorskools, Junior-grade (Gr 1-6) en Seniors (Gr 7-11) wil kinders, jongmense en huishoudings help om die groter Bybelse Prent van God se genadewerk te leer ken.

Die inhoud van die verskillende jaargroepe se leerstof en programme bou so op mekaar, dat die kinders en jongmense oor die bestek van 12 jaar, regtig die Bybel sinvol en sistematies leer ken.

  •  Die Voorskoolse-groep leer dat God alles gemaak het en dat Hy alles onderhou. Hy hou die kleinste diertjie in sy hand. Hy het my ook geskep (peuters 18 maande – 3 jaar). Die Kleuters leer van die Bybelse helde en heldinne (wanneer die kind in die superman en superwoman-fase is). Daar begin hy name by karakters en hulle optrede sit.
  • In die Juniorgrade-fase leer hulle van die 48 hooflyne van die Ou en die Nuwe Testament. Modkats glo dat dit die ideale tyd is om die Bybelse inhoud op ‘n relevante en bevatlike manier vir die kinders aan te leer.
  • In Graad 7 – 11 (Seniors) val die kollig op die eiesoortigheid van ons Christelike geloof met veral klem op die vraag: “Wat glo jy?”
  • Modkats skakel in by die HOOPVOLLE GESINNE Projek. Hierdie projek wil ouers en gesinne help om direk bymekaar se geloofsvorming betrokke te raak. Deur saam Kleingroepe by te woon en daarna Gesinsfeeste te hou, help hulle mekaar om hulle geloof prakties te maak.

Projek Hoopvolle Gesinne Hands

  • Modkats is nie net kopkennis en invul-boekies nie. Modkats wil kinder- en jeugmentors help om die langer pad van dissipelskap met hulle kinders en jongmense te loop. Dit vra miskien bietjie meer tyd. Maar dit is ook baie meer bevredigend!
  • Die programme is so ontwikkel dat ENIGE gemeente dit kan doen. Maak nie saak hoe groot of klein die gemeente is nie en hoe groot of klein julle begroting is nie.
  • By Modkats is ons deeglik bewus van die belangrike plek wat ouers speel in die geloofsvorming van hulle kinders en jongmense. Ons aanbieding en materiaal is van so ‘n aard dat ouers van die begin-af (voorskools!) betrek word by die aanbiedings en program-materiaal.

Onlangse Bydraes

Baie Welkom

Baie welkom by ons Modkats-webtuiste! MODKATS staan vir Modulêre Kategese.

Ons fokus in ons bediening op die geloofsvorming van kinders, jongmense, gesinne/families en volwassenes.

Ons uitgangspunt is: Die HELE Evangelie van Jesus Christus, vir die HELE mens, in die HELE wêreld.

Elkeen van ons is besig met ‘n geloofsreis saam met God. Maak nie saak of ons oud of jonk is nie. Geloofsvorming is Lewensvorming!

Modkats bied tot op datum vier programme aan vir die geloofsvorming van kinders, jongmense en families/gesinne in ‘n gemeente.